ساشه های صبحانه جو دوسر OAB


15 عدد ساشه 40 گرمی صبحانه فوری جو دوسر و سیب (600 گرم) 300000 ریال

ترکیبات صبحانه فوری جو دوسر و سیب: جو دوسر پرک،سیب طبیعی خشک شده،شکر.بدون مواد نگهدارنده و افزودنی

حاوی فیبر بالا،آهن،منیزیم،پروتئین،فسفر و روی. انرژی هر ساشه  138 (CAL) کالری می باشد.


خرید اینترنتی تخم کتان

15 عدد ساشه 40 گرمی صبحانه فوری جو دوسر و موز (600 گرم) 375000 ریال

ترکیبات صبحانه فوری جو دوسر و موز: جو دوسر پرک،موز طبیعی خشک شده،شکر. بدون مواد نگهدارنده و افزودنی

حاوی فیبر بالا،آهن،منیزیم،پروتئین،فسفر و روی. انرژی هر ساشه  140 (CAL) کالری می باشد.


خرید اینترنتی تخم کتان

15 عدد ساشه 40 گرمی صبحانه فوری جو دوسر و هلو (600 گرم) 375000 ریال

ترکیبات صبحانه فوری جو دوسر و هلو: جو دوسر پرک،هلو طبیعی خشک شده،شکر. بدون مواد نگهدارنده و افزودنی

حاوی فیبر بالا،آهن،منیزیم،پروتئین،فسفر و روی. انرژی هر ساشه  138 (CAL) کالری می باشد.خرید اینترنتی تخم کتان

15 عدد ساشه 40 گرمی صبحانه فوری جو دوسر و آناناس (600 گرم) 375000 ریال

ترکیبات صبحانه فوری جو دوسر و آناناس: جو دوسر پرک،آناناس طبیعی خشک شده،شکر. بدون مواد نگهدارنده و افزودنی

حاوی فیبر بالا،آهن،منیزیم،پروتئین،فسفر و روی. انرژی هر ساشه  138 (CAL) کالری می باشد.خرید اینترنتی تخم کتان


 مطالب مرتبط :

جو دو سر و خواص آن