واکنش گروه خون AB به آنفلوانزاگروه خون AB :
افراد دارای گروه خون AB ، در تولید مقادیر بالای آنتی بادی های مورد نیاز برای مقابله با ویروس آنفولانزا بسیار ضعیف هستند.
واکنش گروه خون O نسبت به آنفلوانزا

واکنش گروه خون A نسبت به آنفلوانزا

واکنش گروه خون B نسبت به آنفلوانزا