واکنش گروه خون B به آنفلوانزاگروه خون B :
توانایی افراد دارای گروه خون B در تولید آنتی بادی های ضد ویروس آنفولانزای نوع A ، بسیار کند و ضعیف است ، اما واکنش این افراد در مقابل ویروس آنفولانزای نوع B بسیار متفاوت است .در این افراد ، آنتی بادی های مخصوص مقابله با ویروس آنفولانزای نوع B بسیار زود و سریع تولید شده و تاثیر آن ها پایدارتر است.


واکنش گروه خون O نسبت به آنفلوانزا

واکنش گروه خون A نسبت به آنفلوانزا

واکنش گروه خون AB نسبت به آنفلوانزا