واکنش گروه خون O به آنفلوانزاگروه خون O :
افراد دارای گروه خون O ، توانایی نسبتا ضعیفی در تولید آنتی بادی های ضد ویروس آنفولانزای نوع A دارند و واکنش آن ها در مقابل ویروس آنفولانزای نوع B نیز ، به شدت واکنش گروه خون B نیست.واکنش گروه خون A نسبت به آنفلوانزا

واکنش گروه خون B نسبت به آنفلوانزا

واکنش گروه خون AB نسبت به آنفلوانزا