کالری حبوبات

 

حبوبات

نوع

میزان کالری

نوع

میزان کالری

تمبر هندی

(100 گرم )

231

نخود فرنگی

پخته

(100 گرم)

18

لوبیا چیتی

 پخته

(100 گرم )

143

لوبیا چیتی

 خام

(100 گرم)

347

لوبیا سبز

تازه

(100 گرم)

31

لوبیا سیاه

پخته شده

(100 گرم)


132

لوبیاچشم  بلبلی

خام

(100 گرم)

85

لوبیا سویا

خام

(100 گرم)

347

لوبیا قرمز

پخته شده

(100 گرم)

127

لوبیا قرمز

خام

(100 گرم)

333

لوبیا سفید

پخته شده

(100 گرم )

139

لوبیا سفید

خام

(100 گرم )

333

لپه

پخته شده

(100 گرم)

118

لپه

خام

(100 گرم)

340

عدس

 پخته

(100 گرم)

116

عدس

خام

(100 گرم )

353

باقالی

تازه خام

(100گرم )

88

باقالی

خشک 

(100 گرم )

300

نخود

پخته شده

(100 گرم)

164

نخود

خام

(100 گرم)

364

ماش

پخته شده

(100 گرم)


105

ماش

خام

(100 گرم)

347


 
مطالب مرتبط :


کالری سوزی با ورزش
محاسبه وزن ایده آل