اینجا هستید :  آشپزی / کالری غذاها / کالری غلات /
کالری غلات

 

غلات

                 نوع

میزان کالری

نوع

میزان کالری

سبوس جو دو سر

پخته شده

(100 گرم)

80

سبوس جو دو سر

خام

(100 گرم)

246

 سبوس برنج

خام

(100 گرم)

360

سبوس گندم

خام

(100 گرم)

220

برنج قهوه ای

پخته شده

(100 گرم)

112

برنج قهوه ای

خام

(100 گرم)

362

برنج سفید

پخته شده

(100 گرم)

130

برنج سفید

خام

(100 گرم)

333

گندم سبوس دار

پخته شده

(100 گرم)

124

گندم سیاه

(100 گرم )

343

ماکارونی

پخته شده

( 100 گرم )

160

ماکارونی

خام

( 100 گرم )

371

جو

خام

(100 گرم)

352

جو

 پخته شده 

(100 گرم)

125

جو دو سر پرک خام

 (100 گرم)

380

آرد گندم

(100 گرم)

330

آرد برنج سفید

(100 گرم)

366

آرد ذرت

(100 گرم)

365

آرد جو

(100 گرم)

353

آرد سویا

کم چرب

(100 گرم)

372

آرد جو دو سر

(100 گرم)

400

آرد گلوتن

(100 گرم )

389

نان بدون گلوتن خانگی

(100 گرم )

357

نان گندم

(100 گرم)

270

نان چاودار

(100 گرم )

258

نان جو

(100 گرم)

240

مطالب مرتبط :


کالری سوزی با ورزش
محاسبه وزن ایده آل