اینجا هستید :  تناسب اندام و لاغری /

محاسبه کالری
جنسیت
سن  مقدار وارد شده صحیح نیست
قد  سانتیمتر مقدار وارد شده صحیح نیست
وزن  کیلوگرم مقدار وارد شده صحیح نیست
فعالیت روزانه
محاسبه وزن ایده آل و BMI
جنسیت مذکر مونث
قد  سانتیمتر مقدار وارد شده صحیح نیست
وزن  کیلوگرم مقدار وارد شده صحیح نیست
سن  سال مقدار وارد شده صحیح نیست
   

 
         کالری سوزی با ورزش
               کالری غذا ها
 داشتن شکم صاف ، آسان است